Komt u er zelf niet uit?

Komt u er zelf niet uit?

Buurtbemiddeling helpt een oplossing te vinden!

Iedereen maakt wel eens minder prettige situaties mee in de buurt. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar soms lopen de emoties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Buurtbemiddeling helpt buren om samen tot een oplossing te komen. Goed getrainde vrijwillige bemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plaats. De bemiddelaars helpen bij het gesprek. Ze zijn neutraal, geven geen oordeel, kunnen goed luisteren en zijn onafhankelijk. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat de beide partijen zelf een oplossing vinden. Uiteraard hebben de buurtbemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Na een melding bij de centrale worden twee bemiddelaars toegewezen. Zij nemen contact op met de melder voor een eerste intakegesprek.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren onder in de balk te klikken.