Doe eens gek, praat eens met de buren!

Doe eens gek, praat eens met de buren!

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren, kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden: woningbouwcorporaties, politie, maatschappelijk werk, huisartsen en andere organisaties.

Beide partijen nemen vrijwillig deel aan buurtbemiddeling, nemen de tijd om met elkaar te praten en hebben de wil om problemen op te lossen.

U kunt buurtbemiddeling inschakelen bij:

• ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren en buurtgenoten

• individuele klachten.

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familie problemen, criminaliteit, alcohol-en drugs problematiek. Daar zijn andere hulp instanties voor.